• Uncategorized

KJA: DAİŞ kadın kırımı yapıyor

DAİŞ çetelerinin Haseke’de çoğunluğu kadın 350 kişiyi kaçırması KJA tarafından kınandı. KJA, “DAİŞ’in kadın düşmanı politikalarının bir sonucudur. Soykırımdır. Kadın kırımıdır” tepkisinde bulundu.

DİYARBAKIR- Kongreya Jinen Azad (KJA), DAİŞ çetelerinin 24 Şubat günü Haseke’nin 35 köyünü basarak çoğunluğu kadınlardan oluşan 350 Asuri ve Süryani’yi kaçırmasını lanetledi. DAİŞ’in Ortadoğu’nun en kadim topraklarını insansızlaştırmakta, işgal ve gap girişimleriyle kültürel ve tarihi birikimini talan ettiğini söyleyen KJA, “Farklı inançlarda olan insanlara zorla din değiştirilmeleri dayatılmakta, kabul etmeyenler vahşi tarzda öldürülmekte veya göçertilmektedir. Kadınlar cinsel bir objeye indirgenerek, pazarlarda alınıp satılan köleler konumuna getirilmektedir” dedi.

KJA açıklamasında, DAİŞ çeteleri tarihi kilise ve eserleri yağmalayıp yok etmeye çalışarak insanlığın binyıllardır süre gelen kültürel birikimine vahşice talan ettiğini hatırlattı. DAİŞ’in kadın düşmanı politikalarının, ataerkil zihniyetin en barbar hali olduğunu belirten KJA, “Ataerkil ideolojinin kadın düşmanı olma özelliğinin en yalın halidir. Bu halklara, kadınlara, özgürlüklere inançlara yapılan en büyük saldırıdır. Soykırımdır. Kadın kırımıdır” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı nefretle kınayan ve lanetleyen KJA, uluslararası kamuoyunu ve kadınları saldırılar karşısında tutum almaya ve mücadele etmeye davet etti.

CLOSE GALLERY
please check playlist id - this did not return anything to use or could not be retrieved by the server ( if you can see the link target in a json string then your server does not have curl / furl enabled...