ئەم ژ بۆ زمان دمەشێن!

هەر وەکی کو تێ زانین د چارچۆڤەیا کامپانیا کو زمانێ کوردی ببە زمانێ فەرمی-پێ پەروەردە بێ دایین دە وێ ل ئامەد، وان، جزیرێ میتینگ بێن لدارخستن. ئەم وەکی تژا، ب درووشاما«توندیا ل سەر زمان توندیا ل سەر ژنێیە، توندیا ل سەر ژنێ توندیا ل سەر جڤاکێیە!»تەڤلی ببن.

You may also like...