لەم قۆناغەدا لە چوارچێوەی شەڕی تایبەتدا سیاسەتی تواندنەوە و قرکردنی سیاسی بەسەر TJAدا بەڕێوە دەبرێت. بەڵام ئەو رەگ و ریشەی کە تەڤگەرەکەمان خۆی لەسەری بنیات ناوە هەموو رۆژێک بەهێزتر و زیندووتر دەبێت. بەم جۆش و خرۆشەوە هەڵمەتی “خۆمان دەپارێزین” بەڕێوە دەبەین.

لەم قۆناغەدا لە چوارچێوەی شەڕی تایبەتدا سیاسەتی تواندنەوە و قرکلەم قۆناغەدا لە چوارچێوەی شەڕی تایبەتدا سیاسەتی تواندنەوە و قرکردنی سیاسی بەسەر TJAدا بەڕێوە دەبرێت. بەڵام ئەو رەگ و ریشەی کە تەڤگەرەکەمان خۆی لەسەری بنیات ناوە هەموو رۆژێک بەهێزتر و زیندووتر دەبێت. بەم جۆش و خرۆشەوە هەڵمەتی “خۆمان دەپارێزین” بەڕێوە دەبەین. TJAدا بەڕێوە دەبرێت. بەڵام ئەو رەگ و ریشەی کە تەڤگەرەکەمان خۆی لەسەری بنیات ناوە هەموو رۆژێک بەهێزتر و زیندووتر دەبێت. بەم جۆش و خرۆشەوە هەڵمەتی “خۆمان دەپارێزین” بەڕێوە دەبەین.

You may also like...