Kampanyamızla; devletin Kürdistan’ın yeraltı ve yerüstü zenginliklere el koyarak, zozanları, dağları bombalayarak, tarım ve hayvancılığı yasaklayarak, üretimi sıfır noktasına getirerek toplumu yoksullaştıran, kadının emeğini sömüren, erkeğe ve devlete muhtaç eden saldırılarına karşı komünal ekonomiyi geliştirmeyi savunuyoruz.
Kampanyamızla; suyu güvenlik barajı olarak kullanan, 12 bin yıllık Heskıf’ı 50 yıllık baraja feda ederektarihimizi, kültürümüzü sular altına gömen, dağlarımızı, ormanlarımızı yakıp yok eden zihniyete karşı demokratik mücadeleyi savunuyoruz.
Sonuç olarak, başta genç Kürt kadınları, Kürdistani halklar ve inançlar olmak üzere Türkiyeli eşitlik, özgürlük savunucularını ve halkların birliğinden yana olan tüm dinamikleri kampanyamıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Em xwe diparêzin
Jin Jiyan Azadi

You may also like...