“3. Dünya Kadın Konferansı Sonuç Bildirgesi

Tunus’un Çözümü

Biz kadınız, biz güçlüyüz!

Nihayet! 3. Dünya Tabandan Kadınlar Konferansı 3-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Tunus’ta dayanışma içinde, bilgiye aç, tartışmaya hevesli, özgüvenli ve zaferden emin bir şekilde gerçekleşti. Medyanın büyük ilgisini çeken militan bir gösteri, görkemli bir açılış töreni, 31 atölye çalışması, zengin içerikli bir genel kurul, ilham verici kültürel akşamlar ve ortak bir kapanış genel kurulu ile “Biz kadınız, biz güçlüyüz” sloganı altında zihinlere ve duygulara ilham verdi. 42 ülkeden 93 delege ve 450 katılımcının yer aldığı konferans, kadın komitesinin sıcak ev sahibi Latifah Tamallah’ın yanı sıra kadın ve insan hakları örgütleri, sendikalar, kırsal kesim kadınları, dünya kadınları koordinatörleri ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız aktivistten oluşan yaklaşık 10 kuruluşun yer aldığı Tunus hazırlık komitesi tarafından yorulmak bilmeyen bir çalışmayla gerçekleştirildi. Tüm bunlar, egemen sistemlerin ancak krizler içinde var olabildiği bir dünyanın rüzgarında gerçekleşiyor: ekonomik krizler, siyasi krizler, çevresel krizler, gıda krizleri, burjuva mülteci politikasının krizi, sağlık krizleri, borç krizleri… Dünyanın pek çok bölgesi son on yıllarda savaşlarla sarsıldı. Ukrayna’daki savaş, yeni bir nitelik olarak, her iki taraf için de haksız olan savaşın neden olduğu bir nükleer felaket olan üçüncü bir dünya savaşı tehlikesini barındırıyor. Bir felakete dönüşen ve varlığımızı yok eden küresel bir çevre krizine tanık oluyoruz.

Her ikisi de acımasızca şunu gösteriyor: emperyalizm savaşa yol açıyor ve yaşam temellerimizi yok ediyor. ABD başlıca savaş kışkırtıcısı olmaya devam ediyor. NATO ve tüm emperyalist güçler rekabetçi mücadelelerinde cesetlerin üzerinden geçiyorlar. Burjuva manipülasyonu Ukrayna savaşını  dikkatleri diğer odak noktalarından uzaklaştırmak, başka yöne çekmek için kullanıyor.

Öte yandan biz bağlantıyı görüyoruz: Siyonist İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin’i işgal etmesi. Türkiye’nin Rojava’ya karşı acımasız saldırganlığı ve 10 yıllık “kadın devrimi”. Afganistan’da dinci fanatiklerin, cihatçıların, Taliban’ın kitlelere karşı uyguladığı terör. Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkının ayaklar altına alınması. Afrika’nın özellikle neo-kolonyal sömürüsü.

Tüm bunlar dünya kadınları için ölçülemez acı, aşağılanma ve ıstırap anlamına gelmektedir: Kadın cinayetleri, cinsel şiddet, sünnet, çocuk yaşta evlilikler, ganimet olarak kesilen meme uçları, canlı canlı kesilen hamile kadınların karınları, kırbaçlamalar, sahillere vuran mülteci ailelerin ölü bebekleri, maçoluk, cinsiyetçilik, çocuklar da dahil olmak üzere fuhuşa zorlama, LGBT+’lara yönelik baskı ve cinayetleri duyuyoruz. Kürtaj reddedildiği için ölen kadınlar, emredilen, hedeflenen ve ödüllendirilen bir savaş silahı olarak kitlesel tecavüz, düşük ücretler, erkeklerle karşılaştırıldığında sürekli bariz ücret farklılıkları, kitlesel işsizlik, yaşlılıkta yoksulluk, korkunç enflasyon, kuraklık ve seller, kadın direnişçilere ve devrimci kadınlara karşı hapis, terör ve işkence. Bir kadın köylünün, yaşam alanı olan Toprak Ana’nın yok edilmesine karşı nasıl yaşadığını ve protesto ettiğini duyduk. Tüm bunlar sadece sözde “dünyanın geri kalmış bölgelerinde” değil, aynı zamanda sözde “zengin, gelişmiş ülkelerin” ortasında – tam da emperyalist yönetim altında! Bunlar, şiddetin en büyük ataerkil failleri olan feodal, kapitalist ve emperyalist ülkelerin devlet ve aile sistemi tarafından kadın kitlelerine yönelik ikili ve üçlü sömürü ve baskının, cinselleştirilmiş şiddetin tüm iğrenç yüzleridir. Bu nedenle tüm emperyalistlerin ülkelerimizden çekilmesini talep ediyoruz. NATO – ülkelerimizden defolun.

Tüm dünyada kadınlar çevre suçlarına karşı mücadele ediyor. Toprak Anamızı kurtarmak isteyen tüm güçlerle birlikte çalışıyoruz.

Kadın işçiler ve köylüler, yerli kadınlar, çevreciler, insan hakları aktivistleri ve dünyanın genç kadınları tüm bunlara cesurca karşı çıkıyorlar: bireyler olarak, inisiyatifler, hareketler, kadın örgütleri, sendikalar, partiler olarak, suçları cesurca ifşa ederek ve belgeleyerek, kendi hayatlarını riske atarak açtıkları davalarla, grevlerle, yeraltı okulları örgütleyerek, ayaklanmalara varan kitle hareketleriyle. Kitlelerin artık eski tarzda yaşamak istemediği ve yöneticilerin de artık eski tarzda yönetemediği devrimci durumlar giderek daha sık ortaya çıkmaktadır. Çünkü bugün tüm insanlar iş, ekmek, sağlık ve eğitim sahibi olabilir! Bu ancak kapitalizm, emperyalizm ve ataerkillik olmadan mümkündür.

Ancak kendimizi kandırmayalım: her şeye hazırlıklı, kararlı, demir atmış, bilinçli insanlar kitle hareketlerinde, kitle örgütlerinde ve partilerde örgütlenmez ve tam bir güven içinde birlikte çalışmazlarsa hiçbir ayaklanma, hiçbir devrim sürdürülebilir olamaz. Emperyalizme üstün gelen, netliği, devrimci perspektifleri ve dünya çapındaki bağlantılarıyla aşılamaz olan güç, ancak uluslararası işçi sınıfıyla birlikte ortaya çıkacaktır.  Tüm sert direnişlere karşı, kadınların ve tüm insanlığın kurtuluşunun yeni toplumu zafere ulaşacaktır.

Bunun için ön savaşlar insanların zihinlerinde ve kalplerinde verilmektedir. Egemenlerin yıkıcı, moral bozucu ve bölücü fikirleri güçlerini kaybetmelidir: faşizm, maçoluk, cinsiyetçilik, sömürgecilik, ırkçılık, milliyetçilik, şovenizm, oportünizm, anti-komünizm, post-modernizm, Siyonizm, siyasi olarak istismar edilen dinler ve ilgili düşünce ve davranış biçimleri.

Dünya kadınları hareketi olarak kararlı bir katkıda bulunuyoruz. Her birimiz 2027’deki 4. Dünya Kadın Konferansına kadar iddialı programımızın sorumluluğunu üstleniyoruz: Dinden devrime en geniş kadın kitle hareketi için günlük farkındalık yaratma ve örgütlenme çalışması. Dünya Kadın Konferansı’nın çağrılarıyla 8 Mart, 1 Mayıs ve 25 Kasım’da dünya çapında güçlü mücadele günleri ve Dünya Barış Günü için harekete geçiyoruz. Bu mücadele günlerinde dünya kadınları olarak dünya çapındaki krizlere ve savaşlara karşı birlikte mücadele etmek istiyoruz. 8 Mart bir bayrama dönüşmelidir. Zamanı geldiğinde ise kadın grevi!

Her kıtada iki kıtasal konferans. 2024/25’te ikinci teorik seminer: “Kadın devrimi – sosyal-ekolojik dönüşüm – sosyalist devrim: emperyalizmi nasıl yeneriz?” Dünya kadınları koordinatörlerini güçlendiriyoruz, gelecekte her kıtada dört koordinatör seçiyoruz ve genç dünya kadınlarını bağlayıcı bir şekilde dahil ediyoruz. Her koordinatörün ikisi kıta koordinasyonuna, ikisi de dünya koordinasyonuna odaklanıyor. Örgütlere, partilere ve hareketlere acil bir çağrıda bulunuyoruz: Onlara daha fazla kaynak ve destek verin! Nesillerin değişimini teşvik edin. Kıtasal genç kadın komiteleri kuralım. Her ülkeden bir genç kadın komitede yer alsın. Daimi bir organizasyon komitesi oluşturalım ki dağınıklıkla kendimizi asla yıpratmayalım.

Sizi içtenlikle davet ediyoruz: Anti-emperyalist ve anti-faşist birleşik cephede ya da yeni devrimci birleşimlerde dünya kadınları platformuna katılın. Örgütlerimizde ve hareketlerimizde hepimiz eğitimi, özgüveni ve kadınların ve kız çocuklarının liderlik görevlerini üstlenmelerini teşvik ediyoruz. Tüm ittifak ortaklarımıza ulaşıyor ve onlarla el ele veriyoruz.

Dünyanın kadınları ve kızları zamanımız geldi”!

You may also like...