Almanyadaki-kadinlarindan-goz-altilara-iliskin-dayanisma-mesajı.

As Women Defend in Germany we send all our solidarity and love to the people and especially the women in Turkey and Kurdistan who are resisting against the Turkish regime every day!

 

The threat of banning the HDP in Turkey is an attack on millions of people and their democratically elected representatives. The withdrawal from the Istanbul Convention is an attack on women’s and LGBTIQ rights and their self-determination. The Turkish regime sees above all in the organization and the strength of women a threat to its hold on power! This is also shown by the searches of the Rosa women’s association in Amed (Diyarbakir), where 22 activists were arrested.

 

With economic and political backing from the EU, especially Germany, human rights and democracy are being trampled on and patriarchy and fascism are paving the way.

 

We, as part of the people of Europe, would like to express with our statement that we strongly condemn the support of the EU for Erdogan! The negotiations with the Turkish fascism do not correspond to the will of the population!

We condemn these attacks on freedom and life! We demand consequences and that the criminals are held accountable!

 

We stand shoulder to shoulder with the students of Boğaziçi University in Istanbul. We stand shoulder to shoulder with the prisoner. We stand shoulder to shoulder with the people whom repression and dictatorship did not prevent from coming together on Newroz. We stand shoulder to shoulder with the HDP and with the women and LGBTIQ who lead the struggle for freedom and self-determination in the parliaments and on the streets!

 

They want to bury us, but they forget that we are seeds. They cannot stop the spring!

 

 

TÜRKÇE

Almanya Women Defend Rojava (Kadınlar Rojavayı savunuyor) olarak Türkiye ve Kürdistan’da her gün Türkiye rejimine karşı direnen tüm halklara ve özellikle kadınlara dayanışma ve sevgimizi gönderiyoruz!

 

HDP’nin Türkiye’de yasaklanma tehdidi milyonlarca insana ve onların demokratik olarak seçilmiş temsilcilerine yönelik bir saldırıdır. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme, kadınların ve LGBTQİ haklarına ve kendi kaderlerini tayinlerine yönelik bir saldırıdır. Türkiye rejimi her şeyden önce örgütlü kadınların gücünü iktidarına bir tehdit olarak görüyor! Bu, 22 aktivistin tutuklandığı Amed’deki (Diyarbakır) Rosa kadın derneğine yapılan baskınlarda da görülüyor.

AB’nin, özellikle Almanya’nın ekonomik ve siyasi desteğiyle, insan hakları ve demokrasi çiğneleniyor, bu ise ataerkillik ve faşizmin önünü açıyor.

 

Avrupa halkının bir parçası olarak AB’nin Erdoğan’a verdiği desteği şiddetle kınıyoruz! Türk faşizmi ile yapilan pazarlıklar halkların iradelerini temsil etmez!

 

Özgürlüğe ve hayata yönelik bu saldırıları kınıyoruz! Adalet talep ediyoruz ve suçluların sorumlu tutulmasını istiyoruz!

 

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile omuz omuza! Tutsaklarla omuz omuza! Newroz’da baskı ve diktatörlüğün engelleyemediği halklarla omuz omuza! Parlamentolarda ve sokaklarda, HDP ile, özgürlük ve kendi kaderini tayin mücadelesine öncülük eden kadın ve LGBTQİ bireyleri ile omuz omuza! Bizi gömmek istiyorlar ama tohum olduğumuzu unutuyorlar. Baharı durd

You may also like...