Deng û Awaza jinê Avasaziya Jiyanê ( Dengbêjên Cizîra Botan)

You may also like...