DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ KOMİTESİ; TÜM KADINLAR ÖZGÜRLEŞENE KADAR YÜRÜYECEĞİZ!!

TÜM KADINLAR ÖZGÜRLEŞENE KADAR YÜRÜYECEĞİZ!!

 

“Tüm Kadınlar Özgürleşene Kadar Yürüyeceğiz” diyerek yürüyüşümüze devam eden biz kadınlar, kapitalizmin, faşizmin, ırkçılığın, erkek egemen sistemin yarattığı her türlü şiddete karşı mücadele etmekteyiz.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde, Dünya Kadın Yürüyüşünün de belirttiği gibi biz kadınlar yaşanan gerçekliklere dikkat çekiyoruz.

Geçmişten günümüze, halklarımıza ve özellikle de kadınlara yönelik ayrımcılık, baskı ve sömürüyle; suyun, toprağın ve enerji kaynaklarının yağmalanmasıyla; haklarımızın gasp edilmesiyle kar elde eden kapitalizmi, erkek egemenliğini ve bunların ulus ötesi şirketler ve ulusal oligarşiler gibi kurumlarını kınıyoruz.

Kadınlar, dünyanın dört bir yanında çeşitli baskılara maruz kalmaktadırlar. Kadınların ezilmesine ve egemenlik altına alınmasına, sömürülmesine, adaletsizliğe, savaşı, şiddeti besleyen sınırsız kar hırsına ve benciliğe son verilmesi için mücadele ediyor, bunun için harekete geçiyoruz.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar olarak, yaşadığımız devletler ve toplumlar içinde üretimimiz ve emeğimiz hiçbir şekilde görülmemekte, yaptığımız işler tanınmamaktadır. Cinsiyetçiliğin ve ideolojisinin halen hüküm sürdüğü günümüzde kadınların yoksullaşması daha da artmaktadır.  Kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan ekonomik şiddet de bunlardan bir tanesidir. Kamu hizmeti bütçelerinde kadın ve çocuklara ayrılan miktarlar her gün daha fazla kesintilere uğrayarak, bu kesintiler savaşın ve çatışmanın olduğu yerlere aktarılmaktadır.

Kapitalizmin çok yönlü bir kriz içinde olması, yaşamakta olduğumuz pandemiyi de fırsata çevirerek bu krizi kendi lehine çevirmektedir. Böyle bir krizde başta kadınlar olmak üzere emekçiler, işçiler, işsizler, çocuklar, toplumun sömürülen tüm kesimleri etkilenmiştir. Pandemi koşullarında kadına yönelik erkek şiddetin daha da artarak, kadın cinayetleri ve kadına yönelik her türlü şiddet tırmanarak büyümüştür.

Kapitalizm, birikim süreçlerinde, doğanın gaspı, emeğin sömürüsü, eğitim, sağlık, kadın bedeninin kontrolünde, şiddet ve askeri güç kullanarak, aynı mekanizmalarla kendisini sürekli yenilemektedir. Bu zihniyete karşı dünya kadınlarıyla birlikte mücadele etmekteyiz.

Tüm dünyada kadınların rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun birlikte örgütlenerek, mücadele ederek ve dayanışmayı büyüterek özgürleşiyoruz.

Tüm Kadınlar Özgürleşene Kadar Yürüyeceğiz!!!

17.10.2021

Dünya Kadın Yürüyüşü Komitesi

You may also like...