Güvenlik ve Barış için İşgale ve Kadın Kırımına Karşı Mücadele İnisiyatifi

Bu yıl da Dünya Kadınlar Gününe ulaştık. Kadın haklarıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmalara rağmen, kadınların dünyadaki tüm inatçı ve sürekli mücadelelerine rağmen, bölgemizin çeşitli ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kadınlar olarak temel özgürlük ve haklarımızı elde etmekten hala uzağız.

Hedefi yapısal krizleri yaratmak ve yok olmuş küresel kapitalist sistemin ömrünü uzatmak olan üçüncü bir küresel bölünme savaşının ortasında olduğumuz düşünülürse, içinde bulunduğumuz mevcut aşama birçok ciddi tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ülkelerimiz de çılgın savaşlar ve büyük toplumsal altüst oluşlar yaratmak ve halklarımızın hiçbir fayda ve yararına olmadığı silahlı çatışmalarda tüm yetkililerin elinde ölümcül bir silaha dönüşen COVID-19 salgınını da ekleyerek onların enerjilerinin tüketmek. Buna, kadınları ezmek, şiddetin her türlüsünü ve eşi görülmemiş derecede artırmak ve onları işten atmak, evlerde hapsetmek için kadınları hedef almak.

Suriye’de, faşist Türk işgali ve terör çetelerinin Efrîn, Tel Abyad, Rasulayn veya Tel Tamr’da şehirlerde ve işgal altındaki bölgelerde kadınlara yönelik gerçekleştirdiği ağır ihlallerin ve kadın kaçırmaların, zor ve şiddetle, bu bölgelerde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gözaltı, öldürme ve istismar dışında tüm hızıyla devam ediyor. O şehirlerde zorla yerinden edilmenin tehlikeleri, özellikle Kürt bölgelerinde, asimile politikalarına ek olarak, açlık politikaları, uzun bir geçmişi silmek için çevre ve tarihi anıtların yok edilmesi ve demografik değişim faaliyetleri yürütülmektedir.

Filistin’de, Siyonist işgalin ve onun özgürlükleri kısıtlayan, kadın ve çocuklara taciz, Gazze Şeridi, Kudüs ve diğer birçok bölgeye yönelik kuşatma politikasına ve yüksek işsizlik oranlarına ek olarak, ayrımcı politikalarının yansımalarına ve bunların kötüleşen yaşam koşulları, bozulan gıda güvenliği, azalan iş olanakları, artan fiziksel ve psikolojik şiddet olgusu ve artan biçimde yansımalarına tanık oluyoruz.

Batı Sahra’da, Sultana Khaya’nın ve ailesinin Fas işgali tarafından sürekli polis kuşatması, ona çeşitli şekillerde şiddet ve işkence, ziyaretlerin engellenmesi ve tedavi görmesinin engellenmesine ek olarak, tecavüze maruz bırakmak ve ona bilinmeyen bir madde enjekte etmeği görüyoruz.

Türkiye’de, özellikle onlarca, hatta yüzlerce Kürt kadın aktivist ve liderin sistematik bir siyasi soykırımı olarak zorla gözaltı, keyfi tutuklama ve taammüden öldürmenin eşi benzeri görülmemiş bir yayılımını görüyoruz. Birçok kadın hareketinin ve merkezinin, sanatsal, kültürel, dilsel ve medyanın kapatılması. Oysa suçluları ve failleri cezasız kalarak hatta faşist Türk makamları tarafından korunuyor ve destekleniyorlar.

Irak’ta, en önemlisi kocanın karısını disipline etme hakkıyla ilgili! 111 Sayılı Irak Ceza Kanunu’nun A Paragrafı olan erkeklerin egemenliğini pekiştiren birçok yasada kadın haklarının devam eden ihlali ışığında, yaygın intihar, namus cinayetleri ve kadın ticareti vakaları görüyoruz.

Lübnan’da aile içi şiddet mağdurlarının sayısındaki artışa, tecavüz ve cinsel saldırı vakalarındaki artışa ve hatta tecavüzcü mağduruyla evlenirse beraat etmesine dikkat ediyoruz! Annenin vatandaşlığını çocuklarına geçirme hakkından yoksun bırakılması, Lübnanlı birçok kadın örgütü ve kurumu için hâlâ gündemde olan bir konu.

Yemen’de silahlı çatışmaların devam ettiğini, nedenlerinin sosyal ve ekonomik güvensizlik içinde olduğunu, yoksulluğun ve aşırı açlığın yaygınlaştığını ve yaşam yardımına bağımlılığı görüyoruz. Buna ek olarak, hukukun üstünlüğünün bozulması, kitlesel ülke içinde yerinden edilme ve kadınların resmi barış görüşmelerinden sistematik olarak dışlanmasını görüyoruz.

Libya’da silahlı çatışma ve dış müdahale olgusu, açlık, yoksulluk ve işsizliğin gözle görülür şekilde yayılmasının yanı sıra, öldürme, istismar ve adam kaçırma şeklinde kadın ve kız çocuklarına yansıyor.

Afganistan’da, Amerikan çekilmesinin ardından Taliban hareketinin iktidara gelmesinden sonra kadınlar hala acı çekiyor.

Hak ve hürriyetlerinin gasp edilmesinden cinayet, adam kaçırma ve tutuklama vakalarına kadar kendilerine yönelik ihlaller tüm hızıyla devam etmektedir.

İran’da kadın aktivistlerin ve insan hakları savunucularının, özellikle Kürt kadınlarına yönelik, hiçbir dayanağı olmayan sahte bahanelerle idam edilmesi olgusu halen devam etmektedir.

Hiç şüphe yok ki her ülkeden örnekler vermeye devam etmek mümkündür, çünkü yukarıda bahsedilenler kadınların sürekli maruz kaldıkları buzdağının görünen kısmıdır, ancak bu fenomenlerin yüzdesi son bir yılda, tüm bu ihlallere, işgallere, suikastlara ve sistematik imhalara karşı dikkate değer eşi görülmemiş bir şekilde artmıştır. Utanç verici bir küresel sessizliğin ortasında ve insan haklarıyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların gözle görülür bir felce uğramasının ortasında gerçekleşmektedir.

Buna göre “Güvenlik ve barış adına Kadının İşgaline ve Soykırımına Karşı Girişim” adına tüm bu olguların biz kadınlar için saflarımızı birleştirmemiz, örgütlenmemiz için güçlü bir motivasyondan başka bir şey olmadığını görüyoruz. ve karlı, otoriter ataerkil sisteme karşı mücadelemizi tırmandırmak. Bölgemizin tarihinde var olan kadın mücadelesi mirasımızın, uzun ve meşakkatli yolculuğumuzda bizim için sağlam bir dayanak oluşturduğunu beyan ederiz.

Ayrıca, genel olarak insan hakları ve özel olarak kadın hakları ile ilgilenen uluslararası örgütleri, kadınlara karşı işlenen ihlaller ve suçlardan sorumlu tüm kişiler karşısında gerçek ve etkili bir caydırıcı güç oluşturmak için kendilerine verilen rolü oynamaya, Kadınları korumak, temel haklarını gasp etmelerini ve çalınan özgürlüklerini geri kazanmalarını sağlamak, savaş ve barış zamanlarında kadınların siyasi karar alma pozisyonlarında yer almalarının önünü açmak için çağırıyoruz.

Güvenlik ve Barış için İşgale ve Kadın Kırımına Karşı Mücadele İnisiyatifi

You may also like...