İstanbul Sözleşmesi’nin bölge illerinde hayati önem taşıdığını bundan kaynaklı da kadınlar olarak bölgesel bir metin hazırladı ve bu metni de imzaya açtı.

İstanbul Sözleşmesi’nin bölge illerinde hayati önem taşıdığını bundan kaynaklı da kadınlar olarak bölgesel bir metin hazırladı ve bu metni de imzaya açtı. Metnin içeriğinde, şiddete maruz kalan Kürt kadınların yaşamış olduğu farklı ayrımcılık temellerine dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Bölge illerinde  sivil toplum örgütlerinin de içerisinde yer aldığı toplam 129 kurumun altına imza attığı deklarasyon.
Mücadeleye devam edeceğiz.

 

İstanbul Sözleşmesi imza

You may also like...