KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ YEREL YÖNETİMLER MODELİMİZ

Bilindiği gibi, yerel yönetim alanı toplumun her alanına sirayet eden ve toplumla en çok temas eden alanlardandır. Toplumun yarısını oluşturan kadınların, yerel seçimlerde temsiliyeti yerel demokrasinin hayata geçmesi açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yerel yönetimler sistem tarafından erkek alanı olarak tanımlansa da Kürt Kadın Hareketi’nin yirmi yılı aşan yerel yönetimler deneyimi ve Türkiye Kadın Hareketi ile birlikte yürütülen ortak çalışmalar, birçok alanda kadın temsiliyeti ve belediyelerin kadın bakış açısıyla yönetilmesi açısından çok büyük kazanımlar yaratmıştır.

You may also like...