PRENSESA MÎTTANÎ, BUKA MISIRÊ, PIRA AŞÎTÎ Û WEKHEMİYÊ NEFERTÎTÎ

Li gor di vê pirtûkê de derbas dibe jiyana Nefertîtî berî zayînê 1341 an de derbas bûye. Di wê demê de 3 bajarên girîng û mezin yên Misir hene. Bajarê Teb, Memfîs, Karnak in. Amarna jî ji aliyê Fîravun Nefertîtî û Fîravun Ahenaton ve tê avakirin. Di wan salan de ciranên welatê misrê Asûrî, Hîtîtî, Mîttanî, Suriye an jî Heleb e. Bi van welatan re di nava têkiliyên bazirganî û ewlehiyê de ne. Di heman demê de bi Urdun, Mîtannî Yewnanîstan, Roma re jî têkiliyên bazirganiyê dimeşînin.

Berî Nefertîtî û Ahenaton li misirê Hûfû, Ahmose û fîravuna jin Hatşepsut rêvebertiya welat kiriye. Yanî fîravunên berê evin. Piştî Nefertîtî û Ahenaton Ramses û Kleopatra rêveberiya Misir dikin.

You may also like...