TJA Seçim Tutum Bildirgesi 2024

En geniş, örgütlü, toplumsal bileşenle gerçekleştirdiğimiz ön seçimler neticesinde belediye eşbaşkan adaylarımızı ve meclis üyelerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Geldiğimiz aşamada Kürt kadınların özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesi karşısında yaşamın bütün hücrelerine tecrit uygulamaya çalışan tahakküm odakları, hareketimizin özgürlükçü yerel yönetimler için radikal demokrasi hamlesiyle bir kez daha boşa çıkarılmıştır.

Özgür Kadın Hareketi öncülüğündeki bu radikal demokrasi hamlesi; bütün süreç ve sonuçları açısından hepimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Erkek egemen sistemin kadınsız siyaset kurgusuna karşı kadın yoldaşlarımızın hem adaylık süreçlerine hem de önseçim çalışmalarına bu denli yoğun katılımı politik bir tavır olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu süreç kadın kurtuluş ilkelerimizden olan etik estetik yaklaşımımızın ve yurtsever ölçülerimizin pratiklerimize yansımasında zayıflamalar olduğunu da göstermiştir. Kürt kadınlar salt nicel çokluklarıyla değil dayandıkları paradigma ile zihniyetlerini de yaşamın, mücadelenin bütün katmanlarında esas haline getirme çabasını sürdürmek durumundadır.

TJA Seçim Tutum Bildirgesi 2024

You may also like...