Yüzyılı aşan Kürt Kadın Mücadele Tarihimizin son 40 yıllık Kürdistan deneyimi!

 

Yüzyılı aşan Kürt Kadın Mücadele Tarihimizin son 40 yıllık Kürdistan deneyimi, yerelden
evrensele doğru Dünya Kadın Mücadele Tarihi içinde önemli bir yer almış bulunmaktadır.
Kadın özgürlüğünü merkeze alan toplumsal özgürlük yolundaki amacımız kadar, bu amacı
görünür kılan, onu toplumsallaştıran ve amacımıza yaraşır yöntemleri belirlemek de bir o
kadar önemlidir. Bu anlamda, belirli bir zamanda ve belirli bir mekânda yürütülen etkinlik
dönemini ifade eden kampanyalar, Kürt Kadın Hareketi’nin en büyük mücadele araçlarından
biri olmuştur.

Kürt kadın deneyiminin geçmişinden bugüne kadar politik bir mücadele argümanı olarak
tanımladığımız kampanyalar; kadın mücadele tarihimiz içinde devrimsel gelişmeleri açığa
çıkardı ve büyük kazanımlar sağladı. Kampanyalar; Kürt kadınlar olarak bütün kimliklerimizi
görünür kılmakla birlikte aynı zamanda kimliklerimize yönelmiş saldırıları da tanımlamak ve
bu saldırılara karşı çözümü geliştirmek açısından da önemli bir toplumsallaşma aracı
olmuştur. Kürt Kadın Hareketi olarak başlattığımız kampanyalar kapsamında yürüttüğümüz
bütün çalışmalarda açığa çıkan toplumsal ilkeler ve etik-estetik-ahlaki-politik değerler, sadece
kampanyalar süreci ile sınırlı kalmadı. Aksine bütün bu değerler ve ilkeler, geçmişten
günümüze bizler açısından birer direniş motivasyonu ve mücadele gerekçesi olmuştur. Aynı
zamanda kampanyalar vesilesiyle bir araya geldiğimiz, ortaklaştığımız Türkiyeli kadınlarla ve
farklı inanç ve kimlik gruplarından kadınlarla birlikte ortak mücadeleyi büyütme zemini de
güçlendirilmiştir.

You may also like...