فەلسەفەیا زمانێ میهری-میترایی

د رائاستیا کورد و کوردستانێ دە گەلەکی دیرۆک هاتنە وندا کرن و تونەکرن. ژ وان دیرۆکا یەک ژی یا هەری کەڤنارەیێ کوردی یا هەری یەکەمجارین دیرۆکا فەلسەفەیا زمانێ مێهری-میهری-میترایییە. ل گۆری لێکۆلینان د ناڤ زمانێن هەموو دۊنیایێ دە تەنێ د زمانێ کوردی دە فەلسەفەیا زمان تێ خویا کرن.

You may also like...