Basına ve Kamuoyuna

 6 Şubat 2023 tarihinde Maraş merkezli meydana gelen iki depremden etkilenen 10 kentimizde ilk günden itibaren, TJA olarak başta kadınlar olmak üzere tüm halkımızla birlikte seferberlik ruhuyla büyük bir dayanışma içeresinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz.

 Dünya yüzeyinde sık sık afetler olmaktadır. Afetler, savaşların ve vahşi kapitalizmin doğurduğu bir sonuçtur. Bu bağlamda, afetler karşısında devletlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yaşanan bu felaket karşısında devletin sorumluluğunu yerine getirmediği gibi bunu halka bir kader olarak kabul ettirmeye çalışmaktadır. AKP-MHP iktidarı afetten etkilenen halkın, iktidarın sorumsuzluğuna ve ilgisizliğine olan haklı tepkilerini  ‘provakatör ‘ olarak suçlayarak şiddet, tehdit ve sansürle bastırmaya çalışmaktadırlar.

İktidar, yıllardır halktan topladığı deprem vergilerinin nereye harcandığını ortaya koyamadığı gibi, toplumsal dayanışmayı engelleyerek halkın üzerine çökmektedir. İktidarın doğallığında yapması gereken yükümlükleri yerine getirmemekle birlikte, oluşan büyük toplumsal dayanışma ve duyarlılığı da baskı engellemektedir.

 Depremden kaynaklı can kayıpları ile birlikte, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yıkımlar da yaşanmaktadır. Bilindiği üzere afetlerden kadın, çocuk ve hassas gruplar daha fazla etkilenmektedirler. Bu durum karşısında başa çıkma mekanizmalarındaki değişkenlik ve farklılıklar nedeniyle de derin bir travma yaşamalarına sebep olabilmektedir. Özelikle kadınlar afetlerde fiziksel, cinsel, psikolojik, şiddet ve istismar ile karşı karşıya kalabilmekte ve güvenlik sorunları yaşayabilmektedirler. Afetin ilk evresinde şok durumuna bağlı olarak erken doğumlar olabilmekte lohusa kadınların yetersiz beslenmeleri oluşabilmektedir. Yine yakınlarını kaybeden çocuklar derin bir travma yaşayabilmektedir. Bütün halkımızı derinden etkileyen bu depremde başta kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve tüm hassas grupların ihtiyaçlarının gözetilmesi gerekmektedir. Deprem bölgelerinde başta barınma sorunu olmak üzere, olası salgın hastalıkların önüne geçmek için hijyen malzemelerinin teminini sağlamak ve özellikle barınma ve lavabo sorunu ihtiyacının hızlıca giderilmesi çok önemlidir.

Bu bağlamada; TJA olarak tüm kadın örgütleri, platformları, STK ve aktivistleri sahiplenmeye çağırıyoruz. İlk günden itibaren halkımızın yanında ve yaşadıkları sorunların takipçisi olarak dayanışmamızı büyüterek birlikte olmaya devam edeceğiz.

Tevgera Jinên Azad (TJA)

12. 2. 2023

You may also like...