Dayîka Hemîşa ya gihaçin

Jinan ji dîroka mirovahiyê û heta niha ji xwezayê gelek tişt îcat kirine. Milkis, Hûxûr-Hermel û hwd. Dayîka Hemîşa ya ku li ber sewalên xwe şivaniyê dike di heman demê de jî melkisan çêdike.

You may also like...