Her Netew bi çil, berg, reng û zimanê dibe Netew! (Herema Serhedê)

You may also like...