İnsan Haklarını Savunmaya Her Koşulda Devam Edeceğiz!

Basına ve Kamuoyuna;

İnsan Haklarını Savunmaya Her Koşulda Devam Edeceğiz!

Nazi faşizminin son bulmasının ardından dünyada yaşanan felaketlere dur diyebilmek, insanın insan olmaktan kaynaklı haklarını korumaya almak ve yeniden bütün dünyaya hatırlatmak için 10 Ekim 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi.  Bütün dünyada 10 Aralık tarihi “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Dünyada insan hakları ihlalleri ise maalesef ki devam etmektedir. Faşizm koşullarının ortaya çıktığı her dönemde bu haklar askıya alınmaktadır. Başta Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu coğrafyasına dayatılan ağır mutlak tecrit koşulları en şiddetli hali ile uygulanmakta, halklara en ağır insan hakkı ihlali olan savaş koşulları dayatılmaktadır.

İmralı Adasında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerinde 23 yıldır devam ettirilen mutlak tecrit, insan haklarının “istisna haline” getirilmesidir. Yasada açıkça hak olarak belirtilen avukat, aile görüşleri engellenmekte, istisnasız uygulanması gereken “umut hakkı” İmralı’da uluslararası dengelere çarpmaktadır. Devletlerin çıkarları insan haklarından üstün görülmektedir. İmralı Adasında başlayan bu durum bütün coğrafyamızda insan haklarını “istisna hali”ne indirgemiş, işkence, savaş, şiddet normalleştirilmiştir.

Cezaevlerinde açıkça yaşanan insan hakkı ihlalleri göz ardı edilmektedir. Tam bir sene önce cezaevinde işkence ile yaşamını kaybeden Garibe Gezer, cezaevlerinde insan haklarının olmadığının en somut örneği. Garibe’nin dosyası “yeterli delil olmadığı” için kapatılmış, işkence görüntüleri olmasına rağmen en ufak bir işlem yapılmamış, sorumlular yargılanmamıştır. Hasta tutsaklar cezaevlerinde ölüme mahkûm edilmekte, tedavi hakları engellenmekte, tutsakların basın-yayın edinme hakkı, görüş hakkı, sosyal yaşam hakkı keyfi olarak yok sayılmaktadır. İmralı’daki mutlak tecrittin yansımaları bugün bütün cezaevlerinde görülmektedir.

Kürt halkına yönelik ağır ihlaller ise Cumhuriyetin 100. Yılında devam ediyor. En temel insan haklarından olan anadilde eğitim, yaşam hakkı engellenmekte, Kürt kültürü fiili olarak yasaklanarak hala asimilasyona tabii tutulmaktadır. Kürt siyasetçiler, Kürt aktivistler demokrasi mücadelesi yürüttükleri için hukuksuz bir şekilde tutuklanmakta, ağır cezalar almaktadır. Kayyım sistemi ile en temel haklardan olan seçme ve seçilme hakkı engellenmekte, eşit temsiliyet yasaklı görülmektedir. Alevi inancı, inanç olarak tanınmamakta utanç verici bir şekilde Kültür Bakanlığının bünyesine bağlanmaktadır. Doğamız, coğrafyamız savaş ve kapitalizm politikalarına kurban edilmektedir. 

İnsan haklarını korumakla yükümlü olan yasalar, devletleri korumaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin ayyuka çıktığı, erkek-devlet yargı ile meşrulaştırıldığı bir süreçten geçmekteyiz. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzler, çocuklara yönelik her türlü şiddet yargı eli ile aklanmakta, “iyi hal” “tahrik” gibi sebeplerle failler cezalandırılmamaktadır. “İstanbul Sözleşmesini” bir gecede kaldıranlar, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaya devam etmektedir.

Bütün bu krizlere karşı en temel haklarımızdan olan örgütlenme hakkımız darbelenmek istenmekte, özellikle kadın mücadelesi yürütenler hedefe konulmaktadır. Kadın özgürlük mücadelesi yürüten aktivistlerimiz kumpas davalarla gözaltına alınıp yargılanmaktadır. Rojhilat’ta başörtüsü takmadığı için katledilen Jina Amini, Başur’da kadın biliminin öncülerinden Nagihan Akarsel en temel insan haklarını savundukları için katledildiler. Fakat “Jin Jîyan Azadî” sloganı bütün erk yapılarına karşı insanlık onurunu, insan haklarını korumak için kadınların 21. yüzyıl felsefesi olarak sokaklarda, yaşam alanlarında can bulmaya devam ediyor. Mutlak tecridin kaldırılması, savaş politikalarından vazgeçilmesi, onurlu bir barışın bu coğrafyaya gelmesi ancak gerçek bir insan hakkı pratiğinin önünü açacaktır.

Başta kadınlar olmak üzere bütün halkların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, insanlık onuru için verilen mücadelelerini selamlıyoruz. Kazanan biz olacağız, insan hakları olacak!

Jin Jîyan Azadî!

Tevgera Jinên Azad (TJA)

You may also like...