Kadınlar olarak, 24 Mayıs 2014 Kadın Belediye Başkanları Girişimi oluşturulmasına karar verildi. 

Amed’de 24 Mayıs 2014’te gerçekleştirilen 3. Türkiye Kadın Belediye Başkanları Buluşması’nda “Kadın Belediye Başkanları Girişimi” oluşturulmasına karar verildi. 

“Geçmişten Günümüze Kadın Belediye Başkanları Buluşması” adıyla gerçekleştirilen 3. Türkiye Kadın Belediye Başkanları Buluşması’nda “Kadın Belediye Başkanları Girişimi” oluşturulmasına karar verildi. Derin tartışmaların, deneyim paylaşımlarının ve sunumların gerçekleştirildiği buluşmada hem Türkiye’den hem de bölgeden eski ve yeni belediye başkanları ve eşbaşkanlar bir araya geldi. Kadın belediye başkanlarının ortaklaşarak hazırladığı sonuç bildirgesini Nusaybin önceki dönem Belediye Başkanı Ayşe Gökkan okudu. İki günlük sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: 

“Tüm siyasi partilerden kadın belediye başkanlarının artarak katıldığı bu buluşmaya siyaset üstü, yandaş değil, paydaş olarak yola devam ediyoruz. Yerellerde kadınların sorunlarının ortak olduğu ve ortak çözümün olmasından hareketle yolumuza devam ediyoruz.

Bugüne kadarki siyaset merkezinin iktidar ve muhalefet odaklı tartışmayı aşan ve bunu da değiştirecek olan biz yerelde kadın belediye başkanları bir araya gelerek, deneyimlerimizi, yerel yönetimlerde kadın ve eş başkanlık modeli, toplumsal barışın inşasında yereldeki kadının rolü, toplumsal barışın inşasında kadın-doğa buluşması gündemleriyle iki gün boyunca tartıştık. Bu tartışmalardan eş başkanlık modelinin muhafazakârlığın önüne geçecek ve kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği ortadan kaldıracak, merkezi yönetimden ziyade yerinden yönetimi inşa edecek merkezi yapıyı da etkileyecek bir model olduğunu paylaştık.

Ayrıca kadınların büyük bir heyecanla paylaştığı ve artık nesnel değil öznel olduğumuzu daha da pekiştirdik.

Bir sonraki toplantımızda uluslararası katılımlarla deneyimlerimizi paylaşmak önerildi ve üçüncü buluşmamızda bir oluşum, dönüşüm ihtiyacı açığa çıktı. Bu ihtiyaç ışığında da ‘Kadın Belediye Başkanları Girişimi’ adını almıştır. Bir dahaki toplantıları ve iletişimi kolaylaştırmak için 7 kişilik girişim koordinasyonu da oluşturulmuştur.”

You may also like...