Neden Kürtçe resmî kurum tutanaklarında“bilinmeyen, anlaşılmayan veya X dili”olarak geçmektedir?  

Aktivistimizlerimiz, Mardin Milletvekilimiz Ebru Günay ve Urfa Milletvekilimiz Ayşe Sürücü , Batman Milletvekilimiz Ayşe Acar Başaran, Şırnak Milletvekilimiz Nuran İmir ;

Leyla Güven ve 8 mahpusa Kürtçe şarkı için açılan soruşturmayı ve Kürtçe’nin soruşturma tutanağına “anlaşılmayan bir dil “ olarak geçilmesine ilişkin meclise soru önergeleri verdi. Kadın tutsaklara yapılan bu hukuksuzluğu ve Kürtçe diline yönelik yasaklamalara ilişkin Meclise sunulan soru önergelerinde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’dan ve Bakandan şu soruların yanıtlanması istendi:

“*Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde 9 kadın tutsak hakkında halay çektikleri ve Kürtçe şarkı söyledikleri için disiplin soruşturması başlatıldığı bilginiz dahilinde midir?

*Kürtçe şarkı söyleyip halay çekmenin disiplin cezasına sebep yapılmasının yasal gerekçesi nedir? Kürtçe şarkı söyleyip halay çekmek yasak mıdır?

*Söz konusu disiplin cezasının iptali için gerekli işlemleri başlatacak mısınız?

*Cezaevi yönetimi tarafından mahpuslara keyfi bir şekilde verilen disiplin cezalarının araştırılması ve gerekli soruşturmaların yapılması için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

*Neden Kürtçe resmî kurum tutanaklarında “bilinmeyen,  anlaşılmayan veya X dili” olarak geçmektedir?

*Devlet kanalı olan TRT Şeş hangi dilde yayın yapmaktadır?

*Resmî Tutanaklara Kürt Dili yazılmasındaki sakınca nedir ? Bir sakınca yoksa neden yazılmamaktadır? *Onlarca farklı dilin konuşulduğu bir coğrafyada anadilinde şarkı söylemek ve halay çekmek suç mudur?

You may also like...