PRENSESA MÎTTANÎ, BUKA MISIRÊ, PIRA AŞÎTÎ Û WEKHEMİYÊ NEFERTÎTÎ

You may also like...