“Serê salê binê salê roj û ronahî were vê jînê û vê dinê”!

You may also like...