Ulusalarası anadil için basın açıklamamız

Tarih boyunca sayısız uygarlığa beşiklik etmiş, diller ve kültürler diyarı Mezopotamya
toprakları yıllardır uygulanan ‘tekçi’ politikalar sonucunda resmen bir çöle dönmüştür.
Dünyanın birçok yerinde, egemen sınıflar bu anlamda toplumsal ilerlemeleri
engelleyebilmek için öncelikle ana dilde eğitim konusuna el atmış, kültürel zenginlikleri
talan etmiş, resmi dilin dışında kalan dillerle eğitimi yasaklayarak, farklı dil ve kültürlere
yönelik yabancılaşma ve asimilasyon politikalarını hayata geçirmiştirler.

ANADİL BAYRAMIN İÇİN BASIN AÇIKLAMAMIZ

You may also like...