Amazon a Kurdan Fata Reş

Di rastiya Kurd û Kurdistanê de gelek Jinan lehengî kirine. Ji wan lehengan yek jî Fata Reş e.Di derbarê ji dayîkbûn û mirina wê de agahiyeke zelal tuneye. Lê bi gelemperi di sala 1820-30 an de li Emîranê jiyaye û ew di lîteratura Cihanê de wekî “Amazon a Kurdan” tê pênase kirin.

You may also like...