Kadın Özgürlük Mücadelemizden ve Eş başkanlıktan Asla Vazgeçmiyoruz!

Basına ve Kamuoyuna

Kadın Özgürlük Mücadelemizden ve Eş başkanlıktan Asla Vazgeçmiyoruz

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, halk büyük bedel ve emeklerle 2016 yılından itibaren zorla gasp edilen belediyeleri geri almıştır. AKP iktidarı tüm hile ve engellemelere rağmen halkın iradesini yenememiştir. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma ile yerel yönetimlerde kadın katılımı en güçlü şekilde sağlanmıştır.
2019 yerel yönetim seçimlerine de dünyada ‘biricik’ olan eş başkanlık sistemimiz ile girilmiştir. Eş başkanlık; erkek egemen sistem ve zihniyetiyle mücadele, kadın köleliğini, tahakküm ve hiyerarşiyi ortadan kaldırma mücadelesidir.

Kadının eşit ve demokratik bir biçimde yer almadığı her sistem kaybetmeye mahkûmdur

31 Mart 2019 yerel seçimlerine giderken, Kürdistan’i Seçim İttifakı da oluşturulmuştur. Kürdistan’i Seçim İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir. Aynı zamanda topluma umut veren bir duruştur, irade beyanıdır. Kürt halkına dayatılan siyasetsizliği, zorbalığı ve şiddeti de aşmanın çabasıdır. Güncel değil aynı zamanda tarihsel bir anlama sahiptir.
TJA olarak, ulusal birlik çalışmaları bizim için elzem ve vazgeçilmez bir birlikteliktir. Bu konuda süreç boyunca hassasiyet gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Başta İttifak adayı olan Dicle eş başkanı Felat Aygören hem HDP’den istifa etmesi hem kendi partisiyle de aidiyetinin kalmaması bireysel ve keyfi tutumlar sergilemesi kabul edilir değildir. Felat Aygören, kamuoyuna da yansıdığı üzere eş başkanlık sistemini kabul etmemiş ve kadın arkadaşımızı görevden alma hadsizliği göstermiştir. Yaşanan bu olay göstermiştir ki kadın özgürlük mücadelesini anlamayan ve belediyeleri salt iktidar ve rant alanları olarak gören zihniyet kayım rejimine teslim olmuştur.
Bu bağlamda, Dicle Eş başkanı olarak seçilen “Felat Aygören’in erkek zihniyetini asla kabul etmediğimizi belirtiyoruz.
Dicle halkının seçimde iradesini temsil etmek için oy verdiği, Felat Aygören’in şahsiyeti değil. Kürt ittifakıdır. Bu bağlamda Dicle Halkı bu şahsiyeti irade olarak görmemeli ve itibar etmemelidir. Onun için iyi bilinmelidir ki tarihte halkına ve kadın iradesine sırtını dönüp saray saltanatına güvenenler, yine zamanı geldiğinde halkın ve kadınların mücadelesiyle ait oldukları yere, tarihin kirli sayfalarına geri gideceklerdir.

Kadınlar özgürlük mücadelelerinden asla vazgeçmeyecek!

Kadın düşmanı, halk iradesi düşmanı ve kayyım zihniyeti ile hareket edenler bilsin ki; kadınlar özgürlük mücadelesinden asla vazgeçmeyecekler. Bizler, dün olduğu gibi bugün de iktidarın kirli özel savaş politikalarına boyun eğmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Baskı, tehdit ve erk aklınızla kadın özgürlük mücadelesi yürütmemize engel olamayacaksınız. AKP iktidarı ve onun uygulayıcısı kayyım zihniyeti bilmelidir ki, kadınlar eril zihniyetinize biat etmeyecektir.

TJA
7 Ocak 2021

You may also like...